Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Kinh doanh tại Việt Nam

Bộ phận Kinh tế-Thương mại của Đại sứ quán Italia tại Hà Nội cung cấp tổng quan về tình hình kinh tế vĩ mô và chính trị ở Việt Nam và quan tâm đến lợi ích kinh tế-thương mại của Italia với các thể chế công của Việt Nam. Bộ phận hoạt động với sự cộng tác của Tổng Lãnh sự quán và Văn phòng ICE tại TP.HCM, cũng như với Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam (ICHAM).

Bộ phận thương mại gửi bản tin định kỳ tới các công ty Italia tại Việt Nam. Để đăng ký nhận bản tin, vui lòng gửi thông tin liên hệ đến địa chỉ email commerciale.hanoi@esteri.it

Để yêu cầu hỗ trợ hoặc thông tin, vui lòng liên hệ với Bộ phận Thương mại bằng cách nhấn vào đây.

Ngoài ra chúng tôi mời bạn tham khảo các trang web sau:

 

 

Các trang web Việt Nam bằng tiếng Anh:

– Cổng Thông tin Chính phủ  Việt  Nam: https://vietnam.gov.vn/

– Bộ Công Thương (MOIT): https://moit.gov.vn/en

– Bộ Kế hoạch Đầu tư: http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/default.aspx

– Cổng thông tin Cục đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch Đầu tư: http://fia.mpi.gov.vn/Home/en

– Cổng thông tin của Bộ Kế hoạch Đầu tư  về thủ tục đầu tư nước ngoài tại một số tỉnh: https://vietnam.eregulations.org/ – http://ppp.mpi.gov.vn/en/Pages/default.aspx

– Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia: http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en

– Tổng Cục Du lịch: http://www.vietnamtourism.gov.vn/english/

– Tổng Cục Thống kê: http://www.gso.gov.vn/