Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Chuyên gia Nông nghiệp và kiểm dịch thực phẩm

Vị trí chuyên gia lĩnh vực nông nghiệp và kiểm dịch thực vật chuyên trách nhiều nhiệm vụ, bao gồm:

– Phân tích chuyên sâu về hệ thống nông nghiệp Việt Nam và cấu trúc trên toàn lãnh thổ

– Kiểm tra và giám sát các sáng kiến của các tổ chức và tư nhân địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp/ y tế.

– Kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh nông sản địa phương và các quy định về dán nhãn

Ông Renzo Moro là Tùy viên Nông nghiệp và Kiểm dịch thực vật tại Đại sứ quán Italia tại Hà Nội từ tháng 9 năm 2023.

cv_Renzo_Moro_oct23