Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Kinh doanh ở Ý

Nếu bạn quan tâm tới việc kinh doanh tại Italia, hãy tham khảo các đường link sau đây:

– Vụ Kho bạc, Bộ Kinh Tế và Tài Chính http://www.dt.mef.gov.it/it/index.html

– Ngân Hàng Nhà Nước Italia Banca d’Italia http://www.bancaditalia.it/

– Số liệu kinh tế Italia của Ngân hàng Nhà Nước Italia Banca d’Italia

http://www.bancaditalia.it/statistiche/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

– Cục Thống kê Nhà nước ISTAT http://www.istat.it/it/

– Italia Startup Visa http://italiastartupvisa.mise.gov.it/

– Invitalia/Sviluppo Italia http://www.invitalia.it/site/new/home.html

– Liên đoàn Giới chủ Công nghiệp Confindustria http://www.confindustria.it

– Liên hiệp các Phòng Thương mại Unioncamere http://www.unioncamere.gov.it/

– Hiệp hội các phòng thương mại nước ngoài Assocamere estero http://www.assocamerestero.it/