Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Ngoại giao khoa học

Văn phòng Hợp tác Khoa học và Công nghệ (UST) đặt tại Vụ Phát triển Hệ thống quốc gia (DGSP) thuộc Bộ Ngoại giao và Phát triển quốc tế (MAECI) với mục tiêu hỗ trợ việc phổ biến khoa học và công nghệ của Italia tại nước ngoài thông qua các chuyên gia được bổ nhiệm theo điều 168 của Nghị định 18/1967. Các chuyên gia này chủ yếu là thuộc quốc gia và các cơ quan nhà nước, được cử làm Tùy viên Khoa học.

Tùy viên Khoa học có trách nhiệm thúc đẩy và đánh giá các nghiên cứu khoa học của Italia và hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao. Cụ thể nhiệm vụ của họ là:

• Hỗ trợ và phát triển các hợp tác song phương, kể cả trong quá trình đàm phán lẫn trong quá trình thực thi
• Thúc đẩy và hỗ trợ các hiệp định hợp tác giữa các trường Đại học và các cơ quan nghiên cứu Italia tại những quốc gia mà tùy viên được cử đến công tác
• Thúc đẩy hệ thống khoa học và công nghệ Italia thông qua việc tổ chức các sự kiện hội thảo
• Cập nhật thông tin về hệ thống khoa học và chính sách khoa học của các nước mà tùy viên được cử đến công tác
• Quảng bá các thông tin liên quan đến hệ thống khoa học Italia liên quan đến các trường Đại hoc, cơ quan, phòng thí nghiệm và các tổ chức nghiên cứu các chương trình và dự án
• Thúc đẩy sự trao đổi các nhà khoa học Italia tại các nước được cử tới với mục tiêu nâng cao hợp tác song phương và đa phương.

 

Văn phòng tùy viên khoa học tại Hà Nội Ufficio dell’addetto Scientifico
Trong khuôn khổ quốc gia chiến lược, như Đại sứ đã định nghĩa, trên tinh thần hòa nhập, văn phòng của tùy viên khoa học kết hợp chặt chẽ với văn phòng của tùy viên văn hóa, các tùy viên phụ trách về quan hệ thương mại, kinh tế và chính trị để trở thành một trụ cột hỗ trợ cho công việc ngoại giao hiệu quả.

Ngoài ra Tổng Lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng với Thương vụ Italia và phòng Thương mại Italia Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau. Đối tác của văn phòng là các bộ ngành, các trường Đại học, các Viện nghiên cứu, các công ty và các cơ quan liên quan đến khoa học và công nghệ.

Tùy viên Khoa học
Từ 13 tháng 6 năm 2020, Tùy viên Khoa học tại Đại sứ quán Italia tại Hà Nội là
Giáo sư Marco Abbiati

Điện thoại +84 24 38256256 ext. 108
e-mail: hanoi.scienza@esteri.it
CV của Giáo sư Marco Abbiati