Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Nhiệm vụ khảo cổ

PHÂN BỔ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA ITALIA VÀO NHIỆM VỤ KHẢO CỔ HỌC Ở NƯỚC NGOÀI

Bộ Ngoại giao hỗ trợ các công tác khảo cổ học, nhân chủng học và dân tộc học của Italia ở nước ngoài, bao gồm khoảng thời gian từ thời tiền sử đến thời trung cổ và trải dài về mặt địa lý từ thế giới Hy Lạp-La Mã đến Cận Đông, Trung Đông và Viễn Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.

Nguồn quỹ hỗ trợ cho các công tác này được cung cấp bởi Văn phòng VI thông qua việc nộp đơn yêu cầu hỗ trợ hàng năm.

Yêu cầu hỗ trợ có thể được gửi bởi các thực thể có tư cách pháp nhân, trong khu vực công và tư. Những yêu cầu này được gửi bởi các giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ hoặc cá nhân được họ ủy quyền truy cập vào cổng Khảo cổ học. Mỗi giám đốc có thể gửi tối đa ba yêu cầu.

Hai loại hỗ trợ được MAECI cung cấp là:

  1. Kinh phí (đóng góp không quá 70% tổng chi phí phát sinh).
  2. Công nhận tổ chức (R.I.).

Vào năm 2023, 279 nhiệm vụ đã được hỗ trợ tại 71 quốc gia, một con số chưa từng đạt được trước đây, được thúc đẩy bởi 42 tổ chức công và 24 trung tâm nghiên cứu tư nhân, bao gồm tất cả các lĩnh vực chuyên ngành, từ cổ nhân chủng học đến tiền sử, từ nền văn minh cung điện đến cổ điển, thời trung cổ, Byzantine và khảo cổ học hồi giáo.

Nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao kiến thức

Ngoài việc đóng góp vào kiến thức và bảo tồn di sản lịch sử và văn hóa của các quốc gia đối tác, các nhiệm vụ này, với sự cộng tác của nhiều chủ thể khác nhau từ cộng đồng địa phương, còn có tác động đến kết cấu kinh tế xã hội của khu vực nơi họ hoạt động. Thông qua nghiên cứu thực địa, nhiều cơ hội đào tạo và chuyển giao kiến thức, các quốc gia nơi thực hiện nhiệm vụ công tác của chúng tôi được hưởng lợi từ nguồn nhân lực có trình độ cao và chuyên môn của Italia trong việc sử dụng các công nghệ mới và kỹ thuật tiên tiến để khôi phục và bảo vệ di sản.

Bảo tồn và bảo vệ di sản văn hóa và môi trường

Bất chấp xung đột và tình trạng bất ổn đang diễn ra, Italy vẫn tiếp tục hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi những vấn đề này. Thông thường, khi không thể làm việc tại chỗ, các nhà nghiên cứu của chúng tôi vẫn tiếp tục công việc ghi chép, lập danh mục, lưu trữ, nghiên cứu và phổ biến những kết quả đạt được, đồng thời góp phần vào cuộc chiến chống buôn lậu hiện vật khảo cổ.

Kể từ năm 2019, cái gọi là “điều khoản xanh” đã được đưa vào lời kêu gọi nhằm khuyến khích bù đắp lượng khí thải carbon thông qua các khoản tín dụng thu được từ các hoạt động trồng rừng và tái trồng rừng. Nhiều nhiệm vụ từ lâu đã tham gia vào nhiều sáng kiến khác nhau nhằm giúp các hoạt động khai quật và nghiên cứu bền vững hơn, bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về bảo tồn môi trường.

HỢP TÁC KHẢO CỔ GIỮA Ý VÀ VIỆT NAM

MAECI hỗ trợ hai đoàn nghiên cứu tại Việt Nam:

Điều tra khảo cổ học và phục hồi bảo tồn các di tích Chăm Mỹ Sơn.

Quỹ Ing. Carlo Maurilio Lerici

Phái đoàn hoạt động từ năm 2003 và do Tiến sĩ Mauro Cucarzi chỉ đạo, tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phục hồi khảo cổ học. Năm 2023, sẽ tiếp tục lập danh mục, kiểm kê và đánh giá rủi ro của các di tích Chăm ở Mỹ Sơn và tỉnh Quảng Nam với phiên bản mới của hệ thống SMDB do Lerici Foundation tạo ra cho các mục đích này, đặc biệt là đối với các di tích ở châu Á. Việc khai quật Nhóm L và việc hợp nhất nó cũng sẽ tiếp tục. Việc đào tạo các nhà phục chế tại Phòng thí nghiệm phục chế tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam ở Tam Kỳ cũng sẽ được tiếp tục.

Nghiên cứu, bảo tồn và tôn tạo các Hoàng thành ở Việt Nam.

CNR

Những tàn tích của các thành cổ và các di tích dân sự và tôn giáo Phật giáo ở Việt Nam là một phần thiết yếu của lịch sử nền văn hóa và văn minh đa dạng của đất nước. Dự án do Tiến sĩ Elena Gigliarelli chỉ đạo từ năm 2023, nhằm mục đích phát triển một cách tiếp cận có hệ thống và chiến lược để nghiên cứu di sản kiến trúc lịch sử này, thông qua nghiên cứu và tái thiết lịch sử hình thành của nó, cho đến khi nhiều thành trì hoàng gia cũng như các công trình dân dụng và dân sự  và di tích tôn giáo của chúng bị suy tàn. Điều đáng chú ý là cả Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) và Viện Nghiên cứu Hoàng thành (IICS) đều bày tỏ sự quan tâm hợp tác trong khuôn khổ đề xuất dự án này, hỗ trợ và chia sẻ mục tiêu của dự án cũng như hỗ trợ nhóm nghiên cứu và chuyên gia trong việc đạt được tất cả các mục tiêu của dự án. Triển vọng bao gồm hợp tác với các tổ chức nghiên cứu quốc tế khác và các hoạt động xuất bản và phổ biến, cả trong nước và quốc tế.