Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Tiếng Ý

Các đại sứ giỏi nhất của Italia tại Việt Nam chính là các sinh viên Việt Nam, những người đã quyết định học ngôn ngữ của chúng tôi và trở thành một trong những nhân tố xuất sắc để kết nối hai nền văn hóa. Mối quan tâm chung đối với đất nước chúng tôi, mong muốn được tìm hiểu sâu sắc về các khía cạnh cụ thể của văn hóa Italia, nhu cầu việc làm là những động lực khiến các bạn trẻ Việt Nam tìm đến các khóa học để trau dồi thêm tiếng Ý của mình.

Đại sứ quán luôn thường xuyên liên hệ chặt chẽ với các trường Đại học nơi dạy tiếng Ý và ủng hộ về tài chính cho các khóa học này với nguồn hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế. Ngoài ra,xét về phương diện sư phạm, các hội thảo và các sự kiện Đại sứ quán tổ chức cũng nhằm mục đích tạo điều kiện cho các em sinh viên được tham gia.

Ở Hà Nội có bốn trường Đại học dạy tiếng Ý:
– Đại học Hà Nội: có một khoa tiếng Ý và chương trình tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành phiên dịch và hướng dẫn viên du lịch;
– Đại học Thăng Long: tiếng Ý là một môn học lựa chọn trong số nhiều khóa học của chương trình cử nhân
– Đại học Phương Đông: tiếng Ý là môn học lựa chọn trong số nhiều khóa học của chương trình cử nhân
– Đại học ULIS.

Một lĩnh vực được Đại sứ quán chú trọng là dịch các tác phẩm của Italia sang tiếng Việt. Bộ Ngoại giao và Phát triển hỗ trợ về tài chính cho các nhà xuất bản Việt Nam.

Để biết thêm thông tin bấm vào đây.

Để xem các thông tin về việc giảng dạy tiếng Ý tại Việt Nam và về việc dịch tiếng Việt xin vui lòng gửi thư tới địa chỉ: lettore.hanoi@esteri.it.