Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Lịch sử

Các đại sứ Ý TẠI VIỆT NAM

 

Việt Nam Cộng Hòa (Sài Gòn)

Francesco Vincenti Mareri, Charge d’Affaires với L.C. – 24 Tháng Mười 1950

Vitale Gallina, phái viên đặc mệnh toàn quyền với L.C. – 27 Tháng 7 1951

Ferruccio Stefenelli, Đại sứ – ngày 12 tháng 12 năm 1955

Giovanni D’Orlandi, Đại sứ – ngày 17 tháng 7 năm 1962

Vincenzo Tornetta, Đại sứ – ngày 13 tháng 8 1967

Eugenio Rubino, Đại sứ – ngày 27 tháng 2 năm 1972

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hà Nội)

Gabriele MENEGATTI, Charge d’affaires a.i. – 2 tháng năm 1975

Giuliano Bertuccioli, Đại sứ – 16 tháng 12 1975

Guido Marco Fortini, Đại sứ – 27 Tháng 5 1978

Ludovico Masetti, Đại sứ – 06 Tháng Tư 1981

Leopoldo Ferri Giacomo De Maria Lazara, Đại sứ – 17 Tháng Chín 1986

Maurizio Teucci, Đại sứ – 19 tháng 11 năm 1988

Gianluigi Pasquinelli, Đại sứ – 01 Tháng 9 1992

Mario Vittorio Zamboni Salerano, Đại sứ – 13

Luigi Solari, Đại sứ – ngày 21 tháng 1 năm 2000

Alfredo Matacotta Cordella, Đại sứ – ngày 02 tháng hai năm 2004

Andrea Perugini, Đại sứ – ngày 01 tháng 7 năm 2008

Lorenzo Angeloni, Đại sứ – 18 tháng 11 năm 2010

Cecilia Piccioni, Đại sứ – ngày 07 tháng 4 năm 2015

Antonio Alessandro, Đại sứ – ngày 29 tháng 11 năm 2018

Marco Della Seta, Đại sứ – ngày 7 tháng 8 năm 2023