Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Các hiệp định

Các hiệp định giữa Italia và Việt Nam đều có sẵn trên liên kết có liên quan (ATRIO) của
Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế.