Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Dịch thuật và hợp pháp hóa tài liệu

Địa chỉ và số điện thoại liên hệ thực hiện việc hợp pháp hóa và dịch giấy tờ tại Việt Nam

Phòng Lãnh sự

Sở Ngoại vụ TP.HCM

184 bis, đường Pasteur, Quận 1, TPHCM

 

Danh sách cộng tác viên dịch thuật

Đây là danh sách một số cộng tác viên dịch thuật được Tổng lãnh sự quán Italia công nhận, danh sách này chưa đầy đủ và chỉ mang tính chất cung cấp thông tin. Tổng lãnh sự quán Italia không chịu trách nhiệm về kỹ năng chuyên môn, uy tín và chất lượng dịch vụ của họ. Không có thứ tự ưu tiên trong danh sách này.

 

TẠI HÀ NỘI

Ông Dang Khanh Thoai

ĐT: 0903 203 992

E-mail: khanhthoai@hotmail.com

 

Ông Tran Thanh Quyet

ĐT: 0904 267 289

E-mail: tranthanhquyet@gmail.com

 

Bà Bui Thi Thai Duong

ĐT: 0982 039 195

E-mail: thaiduong195@gmail.com

 

Bà Hoang Thu Thuy

ĐT: 0916 503 086

E-mail: thuthuy@hanu.edu.vn hoặc hoangthuthuy.pace88@gmail.com

 

Bà Dang Thi Phuong Thao (servizi solo agli studenti) ( Chỉ dịch thuật cho sinh viên)

ĐT: 0913240994

E.mail: thaodtp@hanu.vn  hoặc phuongthao56@yahoo.com

 

Bà Tran Hong Hanh (servizio solo agli studenti ) ( Chỉ dịch thuật cho sinh viên)

ĐT: 0903 403 768

E-mail: dip_ita_hn@yahoo.it

 

TẠI TPHCM

Ông Vu Tuan Dung

ĐT: 0903 225 296

E-mail: tuandzung37@gmail.com

 

Ông Tran Phi Khanh

ĐT: 0973 812 707

E-mail: josphikhanh@yahoo.com

 

Bà Nguyen Thi Thuong Thao

ĐT: 0909 100 045

E-mail: thaonguyenthuong@gmail.com

 

Bà Tran Yen Ngoc

ĐT: 0908984966

E-mail: tranyenngoc.ussh@gmail.com