Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Thông báo liên quan đến chương trình học bổng “Invest your Talent in Italy” cho năm học 2024-2025

IYT 2024-2025

Thông báo học bổng cho chương trình “Invest your Talent in Italy” cho năm 2024-2025. Chương trình nhằm mục đích thúc đẩy quá trình quốc tế hóa hệ thống học thuật của Italy và tăng cường sự phối hợp giữa các trường đại học và công ty, cho phép các tài năng trẻ nước ngoài tham gia khóa học chuyên môn ở Italy và thực tập tại một công ty Italy.

Công dân Việt Nam có thể nộp hồ sơ trước ngày 1 tháng 3 năm 2024 trên trang web https://investyourtalentapplication.esteri.it/SitoInvestYourTalentApplication/progetto.asp.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với Uni-Italia Việt Nam theo địa chỉ info@uni-italia.vn  hoặc truy cập trang web: https://duhocy.vn/iyt-2024/.