Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

ACCADEMIA DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO: BANDI PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Thông báo tuyển sinh của “Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Thủ công mỹ nghệ của Teatro alla Scala” cho hai năm 2018-2020, dành cho các ca sĩ trẻ trữ tình muốn tham gia vào các khóa học sáng tác, sẽ được mở cho đến ngày 6 tháng 3 năm 2018.

Thông báo tuyển sinh 2018-2020, có thể được tìm thấy trên trang web của Học viện, tại đường link sau: http://www.accademialascala.it/images/pdf/bandi_2018/bando_2018_-_2020.pdf 

(phiên bản tiếng ý); http://www.accademialascala.it/images/pdf/bandi_2018/bozza_bando_2018_-_2020_en-US-rev.pdf  (phiên bản tiếng anh).Các nghệ sĩ trẻ Italia và nước ngoài được nhận vào khóa học sẽ nhận được học bổng có giá trị 900 euro mỗi tháng. Bộ Ngoại giao Italia sẽ cấp 11 suất học bổng cho sinh viên nước ngoài, trong thời gian 9 tháng và với số tiền là 900 euro mỗi tháng.

Bộ Ngoại giao Italia, cùng với sự hợp tác với các học viện cũng sẽ cung cấp 5 xuất học bổng cho khóa học thạc sĩ quản lý nghệ thuật, thông báo sẽ được đăng trên website của học viện trong thời gian sớm nhất:

http://www.accademialascala.it/it/management/corsi/master-management-performing-arts.html.

Mục đích của các khóa học thạc sĩ này là đào tạo các chuyên gia với chuyên môn cao trong lĩnh vực quản lý và kinh tế.

Học viện có một vai trò quan trọng trong việc đào tạo các buổi trình diến trực tiếp, và xu hướng quốc tế hóa thông qua việc tiếp nhận sinh viên đến từ mọi quốc gia trên thế giới.