Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Tiểu sử

Marco Della Seta

Đại sứ Ông sinh ngày 6 tháng 6 năm 1962 tại Milan.

Ông học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Chính trị Paris ( The Institue d’estudes politiques de Paris) và chuyên ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Pavia.

Ông bắt đầu làm việc tại Bộ ngoại giao Italia vào năm 1989, sau một thời gian làm việc tại Bộ, ông được cử đi nhiệm kì làm việc tại Đại sứ quán Italia tại Mexico năm 1992 và tại

Buenos Aires vào năm 1996. Sau khi trở về Roma, tại Bộ Ngoại giao, ông làm việc tại Tổng Cục châu Á, phụ trách các vấn đề đa phương của châu Á, và sau đó là trưởng Phòng quan hệ với các Quốc gia Đông Nam Á.

Sau một thời gian là Chánh văn phòng của Quốc Vụ Khanh , từ năm 2006 đến 2010, ông là Phó Đại sứ tại Đại sứ quán Italia tại Bắc Kinh.

Khi trở về Bộ Ngoại giao tại Rome, ông công tác tại Cục Lễ tân Ngoại giao của Nhà nước Cộng hòa, và sau đó là Cục Phó.

Ông được cử là Đại sứ tại Seoul (và Pyongyang) từ năm 2015 đến 2019.

Sau khi về Rome, ông là Điều phối viên các vấn đề liên quan Luật Biển tại ban Pháp lý của Bộ Ngoại giao.

Ông được cử là Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ ngày 7 tháng 8 năm 2023.

Đại sứ Marco della Seta sống độc thân, nói giỏi tiếng Pháp, Anh và tiếng Tây Ban Nha.