Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TƯ VẤN LĨNH VỰC NƯỚC CHO PHÒNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN ĐẠI SỨ QUÁN ITALIA – (Ra hạn thời gian nộp đơn ứng cử)

Phòng Hợp tác phát triển của Đại sứ quán Italia tại Hà Nội thông báo tuyển dụng 01 chuyên gia cao cấp để điều phối các chương trình phát triển trong lĩnh vực Nước & Vệ sinh môi trường, Thủy lợi và Môi trường, với hợp đồng được ký với Đại sứ quán Italia tại Việt Nam trong thời hạn 12 tháng.


Để biết thêm các thông tin cụ thể xin bấm ở đây