Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

HỌC BỔNG DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI PERUGIA CẤP

Trường Đại học Dành cho Người Nước ngoài Perugia cấp ba (3) học bổng một tháng cho các công dân Việt Nam để theo học các khóa học Ngôn ngữ và Văn hóa Ý tại trường Đại học trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2013.


Học bổng bao gồm:

– Đăng ký học miễn phí cho một khóa học Ngôn ngữ và Văn hóa Ý với thời gian khoảng một tháng;– Một khoản 500 euro net cho việc hỗ trợ chi phí ăn ở tại Perugia.


Học bổng không bao gồm vé máy bay khứ hồi đến và rời Italia và bảo hiểm y tế. Chi phí này do người nhận học bổng chi trả.


Những người đã nhận được học bổng của Trường Đại học Dành cho Người Nước ngoài Perugia cấp trong những năm 2010, 2011 và 2012 sẽ không được  ứng cử cho học bổng lần này.


Để có thể đăng ký, cần thiết phải khai đơn theo mẫu đính kèm và gửi tới Đại sứ quán Italia trước ngày 6 tháng 5 năm 2013 (kể cả đính kèm qua email qua địa chỉ email ghi dưới đây).


Nếu cần thiết, các ứng viên sẽ được triệu tập phỏng vấn tuyển chọn.


Chỉ những ứng viên được chọn mới được thông báo trực tiếp trước ngày 20.05.2013


Để biết thêm chi tiết có thể liên hệ với Phòng Văn hóa của Đại Sứ quán Italia theo số ĐT: +84 348256 246 (máy lẻ 130) hoặc qua địa chỉ email: lettore.hanoi@esteri.it

Modello domanda borse di studio Perugia