Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Các trường học

 

Các trường học

Các trường học tại Italia

Một danh sách đầy đủ về trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của nhà nước Italiathông của nhà nước Italia, được Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu cập nhật.

Một danh sách đầy đủ về trường tiểu hoc, trung học cơ sở và trung học phổ thông tư nhân thông tư nhân được cập nhật trên trang web chính thức của Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu.

 


40