Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Lịch sử

 

Lịch sử

Các đại sứ Ý TẠI VIỆT NAM

Việt Nam Cộng Hòa (Sài Gòn)

Francesco Vincenti Mareri, Charge d'Affaires với L.C. - 24 Tháng Mười 1950

Vitale Gallina, phái viên đặc mệnh toàn quyền với L.C. - 27 Tháng 7 1951

Ferruccio Stefenelli, Đại sứ - ngày 12 tháng 12 năm 1955

Giovanni D'Orlandi, Đại sứ - ngày 17 tháng 7 năm 1962

Vincenzo Tornetta, Đại sứ - ngày 13 tháng 8 1967

Eugenio Rubino, Đại sứ - ngày 27 tháng 2 năm 1972

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hà Nội)

Gabriele MENEGATTI, Charge d'affaires a.i. - 2 tháng năm 1975

Giuliano Bertuccioli, Đại sứ - 16 tháng 12 1975

Guido Marco Fortini, Đại sứ - 27 Tháng 5 1978

Ludovico Masetti, Đại sứ - 06 Tháng Tư 1981

Leopoldo Ferri Giacomo De Maria Lazara, Đại sứ - 17 Tháng Chín 1986

Maurizio Teucci, Đại sứ - 19 tháng 11 năm 1988

Gianluigi Pasquinelli, Đại sứ - 01 Tháng 9 1992

Mario Vittorio Zamboni Salerano, Đại sứ – 13

Luigi Solari, Đại sứ - ngày 21 tháng 1 năm 2000

Alfredo Matacotta Cordella, Đại sứ - ngày 02 tháng hai năm 2004

Andrea Perugini, Đại sứ - ngày 01 tháng 7 năm 2008

Lorenzo Angeloni, Đại sứ - 18 tháng 11 năm 2010

Cecilia Piccioni, Đại sứ - ngày 07 tháng 4 năm 2015

Antonio Alessandro, Đại sứ - ngày 29 tháng 11 năm 2018


82