Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Các lĩnh vực hợp tác phát triển

 

Các lĩnh vực hợp tác phát triển

Nhằm tối đa hóa hiệu quả của tài trợ, hoạt động hợp tác phát triển Italia tập trung nguồn lực vào 5 lĩnh vực sau: nước và cải thiện điều kiện vệ sinh, bảo vệ môi trường, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đào tạo nghề, ý tế, nhân quyền, năng lượng. 

coop


399