Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Hợp tác phát triển Italia tại Việt Nam

 

Hợp tác phát triển Italia tại Việt Nam

Trải qua nhiều năm, Việt Nam đã đạt được nhưng bước tiến lớn, trở thành một nước có Mức Thu nhập Trung bình (MIC) và cho thấy những hiệu quả to lớn trong việc đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Tuy nhiên hiện nay Việt Nam phải đối mặt với các thách thức gồm việc giữ vững tăng trưởng ổn định, công bằng và bền vững đặc biệt trong bối cảnh phải đế ý tới Bẫy Thu nhập Trung Bình cũng như sự suy thoái kinh tế toàn cầu và các vấn đề khẩn cấp về môi trường liên quan tới việc khai thác không bền vững các nguồn lực và biến đổi khí hậu.

Hợp tác Phát triển Italia đã hiện diện ở Việt Nam từ năm 1990, khi Hiệp Định Hợp tác về Kỹ thuật Tài Chính giữa hai nước được ký kết. Hiện nay, Chính phủ Ý đang hỗ trợ Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức mới này và đã chủ động với một chương trình hợp tác gồm 8 dự án đang triển khai và 2 dự án khác trong giai đoạn chuẩn bị, với tổng số vốn hơn 117 triệu Euros.

Từ năm 1998 Phòng hợp tác phát triển Italia ở Việt Nam đã có mặt ở Hà Nội và hỗ trợ, theo dõi các dự án cho Chính phủ Ý tài trợ. Từ năm 2007, văn phòng này cũng quản lý các hoạt động hợp tác ở nước Cam-pu-chia và Lào. Từ tháng 1 năm 2016, dựa trên quyết định tái cơ cấu các hoạt động hợp tác phát triển Italia (Đạo Luật 125/2014) – văn phòng ở Hà Nội trở thành một bộ phận của Cơ Quan Hợp Tác Phát triển Italia (AICS) và tự chủ về cơ chế tài chính và tổ chức khỏi Đại Sứ Quán Italia ở Hà Nội. Kể từ tháng 6 năm 2022, văn phòng AICS tại Hà Nội có thẩm quyền khu vực về khu vực viễn đông.

http://hanoi.aics.gov.it/  


20