Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Hội nghị Hợp tác Khoa học và Công nghệ Ý - Việt Nam

Data:

07/05/2021


Hội nghị Hợp tác Khoa học và Công nghệ Ý - Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Di Stefano và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy hôm qua đã khai mạc Hội nghị Hợp tác Khoa học và Công nghệ Ý - Việt Nam: kể từ năm 1992, 7 nghị định thư , hơn 50 dự án nghiên cứu chung và 153 biên bản ghi nhớ giữa Ý và các trường đại học và trung tâm nghiên cứu của Việt Nam đã được ký kết.

Chúng ta đã cùng nhau đạt được những kết quả xuất sắc trong các ngành khoa học không gian, năng lượng tái tạo, khoa học thực phẩm, y học, môi trường và nhiều lĩnh vực khác: Trao đổi các nhà khoa học, chuyển giao công nghệ và xuất bản các ấn phẩm khoa học như Springer Volume gần đây: “Những đổi mới về Đất, Nước và Năng lượng cho Phát triển Bền vững của Việt Nam ”.

Cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt. Chúng tôi cam kết mở rộng hợp tác KH&CN vì lợi ích của cộng đồng và sự phát triển bền vững của hai quốc gia chúng ta.

https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2021/05/sottosegretario-di-stefano-alla-italia-vietnam-conference-su-cooperazione-scientifica-e-tecnologica.html


729