Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Phòng Lãnh sự và Visa đóng cửa cho các công trình (ngày 7 và 8 tháng 12 năm 2020)

Data:

04/12/2020


Phòng Lãnh sự và Visa đóng cửa cho các công trình (ngày 7 và 8 tháng 12 năm 2020)

Do công việc sửa chữa văn phòng đang thi công, Phòng Lãnh sự và Visa đóng cửa không tiếp khách ngày thứ Hai và thứ Ba, ngày 7 và 8 tháng 12 năm 2020. Trong trường hợp cần hỏi thông tin, có thể liên hệ số ĐT: 024 38256256 – Máy lẻ: 100.


709