Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Thông báo về việc mở cửa cấp lại một số loại visa

Data:

25/09/2020


Thông báo về việc mở cửa cấp lại một số loại visa

Italia mở cửa cấp lại một số loại visa cho các mục đích sau: công tác, chữa bệnh, thư mời (thăm partner đã có quan hệ tình cảm một thời gian dài và ổn định), tôn giáo, nghiên cứu, đi học, thi đấu thể thao, quá cảnh, vận tải, công vụ (chuyến thăm chính thức và ngoại giao), đi làm tự chủ, đi làm thuê, con nuôi.
Để tạo điều kiện hơn nữa cho việc giao lưu kinh tế giữa Italia và Việt Nam, đương đơn đến Ý để tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế không bắt buộc phải cách ly. Ngoài ra, xin lưu ý rằng đương đơn có thể đến Ý với các mục đích công tác tối đa 5 ngày cũng không phải thực hiện việc cách ly.
Để biết thêm thông tin, đương đơn có thể liên hệ với Phòng Visa Đại Sứ quán Italia (e.mail: visti.hanoi@esteri.it ).


695