Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Tuần lễ tiếng Ý lần thứ XIX trên thế giới (21-27 tháng 10 năm 2019)

Data:

21/10/2019


Tuần lễ tiếng Ý lần thứ XIX trên thế giới (21-27 tháng 10 năm 2019)

Từ 21 đến 27 tháng 10 sẽ kỷ niệm tuần lễ tiếng Ý lần thứ XIX trên thế giới với chủ đề “ Tiếng Ý trên sân khấu”

Click vào hình ảnh bên tay phải để biết thêm các thông tin về các hoạt động của tuần lễ này tại Hà Nội.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các hoạt động phổ biến tiếng Ý trên toàn thế giới, tham khảo các báo cáo sau của năm 2018:

https://www.linguaitaliana.esteri.it/novita/documenti/70/dettaglio.do?l=it

Để biết thêm về các chủ đề của tuần lễ tiếng Ý năm 2019, tham khảo tại:

https://www.goware-apps.com/litaliano-sul-palcoscenico-nicola-de-blasi-pietro-trifone-a-cura-di/


647