This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Ngài Đại sứ Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro chia sẻ với báo Thời Nay

Date:

06/15/2021


Ngài Đại sứ Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro chia sẻ với báo Thời Nay

Kỷ niệm 700 năm Ngày mất Đại thi hào người Italia - Dante Alghieri (1266-1321), Đại sứ quán Italia tại Việt Nam đang đẩy mạng các hoạt động văn hoá, hợp tác văn học, Ngài Đại sứ Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro chia sẻ với báo Thời Nay.

https://nhandan.vn/baothoinay-vanhoavannghe-moituan/cam-on-tinh-yeu-dante-tai-viet-nam-650248/


739