Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Dịch vụ lãnh sự

 

Dịch vụ lãnh sự

Hãy bấm vào đây để xem quy định về việc bảo vệ cá nhân liên quan đến việc xử lý các dữ liệu cá nhân vì mục đích công nhận quyền công dân Italia theo huyết thống hoặc theo việc nhập quốc tịch.

 

Hãy bấm vào đây để xem quy định về việc bảo vệ cá nhân liên quan đến việc xử lý các dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ lãnh sự ( không bao gồm vấn đề cấp thị thực và nhập quốc tịch).

 


13